باربری گیشا | اتوبار گیشا

باربری و اتوبار چلسی بار تهران از جمله شرکت های باربری تهران میباشد که خدمات اسباب کشی خود را به صورت منطقه به منطقه ارائه میدهد. به این صورت که در بیشتر محدوده ها چند تیم حمل بار خود را به همراه خودرو های مسقف و مناسب جابجایی اثاثیه منزل مستقر کرده هست تا در […]

باربری پونک| اتوبار پونک

باربری و اتوبار چلسی بار تهران از جمله شرکت های باربری تهران میباشد که خدمات اسباب کشی خود را به صورت منطقه به منطقه ارائه میدهد. به این صورت که در بیشتر محدوده ها چند تیم حمل بار خود را به همراه خودرو های مسقف و مناسب جابجایی اثاثیه منزل مستقر کرده هست تا در […]

باربری غرب

باربری غرب تهران توسط شعبه غرب ما با نظارت مستقیم چلسی بار صورت میگیرد. انجام کلیه امور بسته بندی، باربری ، چیدمان و فروش کارتن و لوازم بسته بندی در این شعبه بصورت الکترونیکی پردازش میشود. خدمات و امکانات باربری غرب|اتوبار غرب جهت اسباب کشی در غرب تهران به علت فراوانی ارائه سرویس در این […]